Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano de la Colonia Gallega en Cuba: Ilustración Regional Gallega

Lugar:
A Habana
Inicio:
1912
Colaboración
F. Souto; Guillermo Cedrón; J. Gutián Jarnes; J. R. Somoza; José Lesta Meis; Jotabé; M. Rodríguez Rendueles; Marquell; Rogelio Rivero; Xusto do Pazo; Antonio Rey Soto;
Corresponsalía
Mares, Ourense;
Xefatura de redacción
Fray Roblanto (Roberto Blanco Torres);
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe
Extensión:
16 páxinas
Prezo:
Mes: 40 cts.; ano: 4,50 $
Redacción:
Compostela, 77. A Habana
Imprenta:
Imprenta de E. Blanco, Lamparilla, 27 1/2. A Habana.
Contido:
Publicación ilustrada de información xeral, que pretende, segundo a súa presentación, "hacer que sea respetada y respetable la Colonia Gallega de Cuba; hacer que nuestra querida Galicia se engrandezca más y más por el esfuerzo combinado de todos sus hijos". Os artigos versan sobre temas variados: a colectividade galega en Cuba ("Vida Gallega" e "Hombres de la Colonia" sección que dedican a algunha personalidade de renome, normalmente relacionada coa directiva do Centro Gallego); información sobre as Sociedades galegas (especialmente do Centro Gallego, que aparecen recollidas na sección do mesmo nome); novas de Galicia ("Regionales"); reprodución de obras literarias ("Parnaso Gallego") e outras informacións como "Efemérides Gallegas", "Teatros" (breves comentarios sobre as estreas nos teatros habaneiros), "Letras Galantes" (breves notas de sociedade) etc.
Observacións:
A revista reduce o seu tamaño a medida que avanza a publicación. Xosé Neira Vilas situa a súa saída no mes de decembro de 1911, e asígnalle unha periodicidade mensual
Ilustracións:
Algún gravado de personaxes públicos e escenas típicas galegas. No número 1 publican un gravado magnífico do edificio do Centro Galego, que ocupa dúas páxinas. A ilustración que acompaña ao título da revista retrata unha dama coroada que cunha man sinala desde o alto da Coruña o horizonte, onde un sol coa inscrición "progreso" se mergulla no mar e coa outra man sostén o escudo galego.
Publicidade:
Abundante, con ilustracións, e localizada nas páxinas 2 e 3 e nas dúas últimas. Anuncios de viños, médicos especialistas do Centro Gallego e de diferentes establecementos comerciais. Igualmente fai propaganda das Sociedades galegas de instrución.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1912: n.º 1-6, 8, 9