Repertorio da prensa da emigración galega

----

Alma Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1935: Revista de «Casa de Galicia»
1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo
Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
Época:
2ª época
Inicio:
1935
Fin:
1967
Dirección
Adolfo Pérez Bermúdez. Ano 1944; Hermenegildo Ruibal. Ano 1945; Marcelino Ramos. Ano 1948; José Silva Barros. Anos 1947, 1949, 1950;
Administración
A. Rey Zubra. Ano 1938; L. Fotasaus. Ano 1938; Rodolfo Obregón. Ano 1941; Luciano Gascue. Anos 1945-1950;
Colaboración
Avelino Díaz; Azorín; Herminia Fariña; J. Martínez García; J. Martínez Garda; José M. Barreiro; José Silva Barros; Maximino Castiñeiras; Radamás; Ramón Díaz Mirete; Santiago B. Blanco; Castelao; Antonio Machado; Manuel Curros Enríquez; Emilio Pita; Uxío Carré Aldao; Indalecio Prieto; Manuel Antonio; Manuel Lustres Rivas; Manuel Portela; Xosé Otero Espasandín; Pablo Neruda; Ramón María Valle-Inclán; Ramón Otero Pedrayo; Vicente Risco; Xavier Bóveda;
Ilustración
Julio Prieto; Luís Seoane;
Redacción
Enrique Cabal; José Martínez Garda; Luis Luna; Valentín Martínez; Xesús Canabal; Luís Tobío Campos;
Secretaría de dirección
Juan Francisco Fariña. Ano 1945; Marcelino Ramos. Ano 1947; José Silva Barros. Ano 1948; E. García del Río. Ano 1950; Elías Montero. Ano 1954; Juan María Lorenzo. Ano 1955; Manuel González Noya. Ano 1960;
Sinatura de artigos reproducidos
Eduardo Pondal; Emilia Pardo Bazán; Luís Amado Carballo; Rosalía de Castro;
Xefatura de redacción
Pedro Acebedo. Ano 1936; Ramiro Cantero. Ano 1937; Manuel Domínguez Santamaría. Ano 1941; Carlos Otero. Ano 1944; Luis Luna. Anos 1938-1939;
Comezo-cese:
1935-1967
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase en poemas e relatos
Formato:
29 x 20 cm.
Extensión:
Moi variable, oscila entre 36 e 94 páxinas
Tiraxe:
1936: 30.000 exemplares 1947: 22.000 exemplares
Redacción:
18 de Julio (Avenida), 1473. Montevideo
Colonia, 1474. Montevideo
Imprenta:
Imp. Rosgal, Cerro Largo, 990. Montevideo.
Imp. Teutonia, Bartolomé Mitre, 1413. Montevideo.
Tip. La Industrial, Reconquista, 640. Montevideo.
La Industria Gráfica Uruguaya, Puy Sandín, 1011. Montevideo.
Tall. Gráficos Prometeo, J. C. Gómez, 1290. Montevideo.
Tall. Gráficos Goes, General Flores (Avenida), 2226. Montevideo.
Contido:
Revista societaria centrada nas actividades da entidade editora e da colectividade. A maior parte do seu contido está dedicado a informar sobre as súas actividades sociais por seccións ("Sanidade", "Beneficencia", "Educación" etc.), coa reprodución da Memoria social (listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, balances económicos, descrición de actividades etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres) e colaboracións literarias.
Observacións:
A maioría dos números analizados son extraordinarios e están dedicados ao Día da Raza, Día de Galicia, centenario do nacemento de Rosalía de Castro, inauguración do Policlínico da Casa de Galicia, pero especialmente dedicados ao aniversario fundacional da entidade.
Ilustracións:
Fotografías sociais, institucionais e de motivos galegos. Tamén aparecen debuxos de Seoane, Julio Prieto, etc.
Publicidade:
Numerosa. Anuncios comerciais, institucionais, de bancos, profesionais liberais, que aparecen agrupados nunha sección
Relacionadas:
Alma Gallega. [1ª época], 1919 (A outra etapa das dúas que tivo a publicación, voceiro da Casa de Galicia de Montevideo. E aínda existen outras cabeceiras homónimas non relacionadas con estas.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1935: n.º 1
1936: n.º 2
1937: n.º extra. 20 aniversario
1945: decembro (28 aniversario social)
1960: xaneiro
1964: febreiro
n. 01

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 01 11/1935
n. 02 10/1936
n. extraordinario 10/1937
n. 12/1945
n. 1/1960
n. 2/1964