Repertorio da prensa da emigración galega

----

Terra Galega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín mensual: Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana e paladín do honor da Raza Céltiga

Lema:
O signo d'a nazionalidade e o idioma (Fichte)
Lugar:
A Habana
Inicio:
1921
Dirección
A. Rodríguez Orjales;
Administración
Fuco G. Gómez;
Colaboración
M. Leiras Pulpeiro; Sinesio Fraga; V. López Neira; Antonio Noriega Varela; Ramón Cabanillas; Vicente Risco; Víctor Casas Julián; Victoriano Taibo;
Fotografía
Fuco Vázquez Enríquez. nº 4-5;
Ilustración
Castelao. nº 4-5;
Sinatura de artigos reproducidos
Manuel Curros Enríquez;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Formato:
27 x 21 cm.
Extensión:
20 páxinas
Prezo:
10 cts.
Redacción:
Obrapía, 32, altos. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Prensa política editada pola Xuntanza Nacionalista Galega da Habana, que continúa o labor iniciado por Nós. O seu obxectivo é informar das novas do movemento galeguista en Galicia e Cuba ("Movemento Nazonalista", "Camiño adiante", "O rexurdimento político de Galiza", "Novas da Causa" etc.), deixando as páxinas centrais para a poesía e outras colaboracións literarias.
Observacións:
O título da revista aparece separado por unhas táboas da Lei onde se recollen as reivindicacións nacionalistas
Ilustracións:
Non ten ilustracións, agás no n.º 4-5, que contén unha fotografía de Fuco Vázquez Enríquez e a portada do mesmo que reproduce un debuxo de Castelao.
Publicidade:
As dúas primeiras páxinas están dedicadas a un directorio profesional (onde figuran notarios, médicos, avogados) e comercial (hoteis, cafés etc.). As dúas últimas dedícanse a anuncios comerciais.
Relacionadas:
Nós. 1921 (Outra publicación de distinta cabeceira que tamén foi voceiro da entidade editora, Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana.);