Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia Nueva

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario Regional

Lugar:
Montevideo
Inicio:
1918
Fin:
1919
Fundación
José María Barreiro;
Dirección
José María Barreiro;
Periodicidade:
Semanal
Formato:
48 x 33,5 cm.
Extensión:
Ata n.º 7: 8 páxinas. Do n.º 8 ao 13: 6 páxinas
Prezo:
Na cidade, 30 cts. ao mes; no rural, 1 peso trimestral
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Semanario feito exclusivamente para Galicia e os galegos residentes en Uruguai. Naceu coa intención de continuar co labor de Tierra Gallega, ambos os dous semanarios foron fundados e dirixidos por José M.ª Barreiro. Destaca a atención preferente que fan á Casa de Galicia de Montevideo (actividades societarias, directivas, seccións, etc.). Na práctica converteuse no seu voceiro oficial. Tamén conta con artigos literarios e culturais. Defende o pensamento rexionalista.
Ilustracións:
Moi poucas, sobre todo nos dous primeiros números. Algúns retratos e fotografías de actividades organizadas pola colectividade galega.
Publicidade:
Abundante. Intercalada polas páxinas, as tres últimas están cheas de anuncios de negocios (confiterías, cigarrillos, xoierías, cafés, hoteis, fábrics de mobles, de calzado etc.
Relacionadas:
Tierra Gallega. 1917 (Predecesora desta publicación, ambas as dúas foron dirixidas pola mesma persoa);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1918: n.º 1-12
1919: n.º 13