Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Heraldo Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de las colectividades Gallegas en el Plata
1921: Semanario independiente y de información regional

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1908
Dirección
Julio de la Cuesta;
Colaboración
A. Caamaño Bournacell; A. Pérez Lugín; A. Rey Soto; Avelino Rodríguez Elías; F. Salgado; Galo Salinas; Isaac de Montenegro; José Abello; Manuel Linares Rivas; Miguel Revestido; Ricardo Valcarce; Rogelio Rivero; Rogelio Rodríguez Díaz; Antón Villar Ponte; Antonio Noriega Varela; Basilio Álvarez; Constantino Sánchez Mosquera; Fortunato Cruces; Julio Sigüenza; Manuel Murguía;
Periodicidade:
Semanal (aparece os domingos)
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán; o galego está limitado a colaboracións literarias
Formato:
55 x 37 cm.
Extensión:
Xeralmente 8 páxinas, pero os números especiais chegan a 28 páxinas
Prezo:
Mensual: 0,50$
Redacción:
San José, 236. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta La Iberia, San José, 236. Bos Aires.
Contido:
Publicación de información xeral que difunde a actualidade e as novas de Galicia que ocupan a metade do xornal ("Galicia al día", "Noticias de Galicia" ou "Noticias de la Región"). Tamén informa da situación da colectividade emigrada no Río da Prata ("De nuestra agencia en Montevideo", "Páginas Uruguayas", "Noticias de Rosario", "Desde Bahía Blanca" etc.), recollendo principalmente as actividades das sociedades. Así mesmo inclúe colaboracións literarias, aparecidas principalmente na sección "Páxina enxebre", e artigos sobre Galicia e a súa cultura, que se incrementan con motivo das edicións extraordinarias do Día de Galicia.
Ilustracións:
Nos números ordinarios aparecen escasas ilustracións (algún retrato en portada). Pero nas edicións especiais increméntanse, aparecendo fotografías evocadoras de Galicia e sociais, debuxos e viñetas etc.
Publicidade:
Escasas, agás nos números especiais que presentan gran cantidade de anuncios. Destacan os de carácter comercial (almacéns, bares, cafeterías, hoteis e restaurantes), compañías de navegación, seguros, bancos, profesionais, actos de sociedades etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1921: n.º 345
1925: n.º 589-635
1926: n.º 640-690
1927: n.º 691-739
1928: n.º 740-771, 773-792
1932: n.º 1147