Repertorio da prensa da emigración galega

----

Mundo Gallego [1951-52]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Galicia en América

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1951
Fin:
1952
Dirección
Eliseo Alonso;
Colaboración
Eduardo del Río; Francisco Camba; J. Conde; Javier Costa Clavell; Julia Scappino Moreno; Pedro Díaz; Teodoro Campos; Ánxel Fole; Braulio Díaz Sal; Eduardo Blanco Amor; Fermín Bouza Brey; Francisco Fernández del Riego; Luz Pozo Garza; Pura Vázquez Iglesias; Ramón González Alegre; Ramón Otero Pedrayo; Valentín Paz-Andrade; Victoriano García Martí; Xavier Pousa;
Ilustración
Castro Gil; Maza; Carlos Maside; Isaac Díaz Pardo;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
Irregular, entre 32 e 52 páxinas
Prezo:
3 $
Redacción:
Moreno, 558. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista cultural que trata de "exaltar aquellas manifestaciones que tengan vigencia dentro de la esfera de nuestra cultura. Partiendo de este criterio, admitiremos los trabajos de nuestros colaboradores, siempre que al llegar a la redacción de esta revista converjan en un sólo interés: Galicia". Conta con importantes colaboradores que a través de diferentes artigos abordan aspectos da cultura galega e informan sobre a actualidade cultural galega e da colectividade emigrada. Contén diversas colaboracións literarias de destacados persoeiros. Entre as seccións destacan: "Papel y Tinta", "Pincel Gallego", "Pantalla y Telón", "Artistas de cine gallego", "Balcón de Malhumorados" etc.
Ilustracións:
A portada da revista aparece ilustrada cunha fotografía evocadora de Galicia, tamén reproducen unha estampa de Castro Gil e cadros de Maside, Díaz Pardo etc. e debuxos de Maza. No interior da publicación inclúen fotografías con motivos galegos, retratos e debuxos
Publicidade:
Escasa e dedicada a axencias de viaxes (Axencia Ibero- Arxentina ) e de carácter comercial (téxtil, hoteis, restaurantes, ópticas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1951: n.º 1
1952: n.º 2-4