Repertorio da prensa da emigración galega

----

Voz de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1913
Dirección
Francisco Álvarez de Nóvoa;
Administración
José Salgado;
Colaboración
Brigo; Conde de Cela; Constantino Horta; Germán Berdiales; Ignacio Ares de Parga; Miguel Revestido; Alberto Camino;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego emprégase nalgunha colaboración literaria
Formato:
58 x 40 cm N.º 62: 36,5 x 27 cm
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Alsina, 984, 1º. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación de información xeral que pretende "ser un eco fiel y absolutamente impersonal de la Colonia, un propagandista enérgico e infatigable de las asociaciones regionales que por su orientación y sus fines merezcan tal nombre, un heraldo de nuestras grandezas y de nuestras esperanzas, un campeón irreductible del Credo regionalista y de la emancipación moral de la raza gallega (...)". Inclúe novas sobre as sociedades e os centros rexionais, con comentarios sobre a situación da colectividade; artigos sobre Galicia, entre os que destaca o resumo telegráfico da actualidade recollido na sección "De Galicia".
Observacións:
Santos Gayoso sinala a existencia dunha publicación co mesmo nome que aparece en 1915
Ilustracións:
Fotografías de estampas galegas e dun café de Bos Aires; tamén aparecen caricaturas de Castelao e Larpáis
Publicidade:
Abundante e loocalizada ao final do xornal. Anuncios de gran formato, de compañías de navegación, bancos, escola ("Escuela España" do Centro Gallego), hoteis etc.
Relacionadas:
Voz de Galicia, La. 1910 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación, dirixida por Francisco Álvarez de Novoa.);