Repertorio da prensa da emigración galega

----

La Voz de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Semanal de Ciencias, Artes y Literatura

Lugar:
Montevideo
Época:
1ª época
Inicio:
1880
Fin:
1880
Fundación
Benigno Fernández Carvajal;
Dirección
Benigno Salgado Vázquez;
Administración
José Peón;
Periodicidade:
Semanal
Formato:
22 x 29,5 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Primeira publicación galega editada en Uruguai, da que só saíron 12 números.
Ilustracións:
Non ten
Relacionadas:
Voz de Galicia, La. 1885 (Cabeceira homónima.);