Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Periódico quincenal de actualidad gallega

Lugar:
Montevideo
Inicio:
1918
Fin:
1918
Periodicidade:
Quincenal
Formato:
29 x 20 cm.
Extensión:
12 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación satírica, da que só saíron só catro números.
Ilustracións:
Inclúe debuxos satíricos
Publicidade:
Abundante, catro páxinas están dedicadas a avisos comerciais.