Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín Oficial de la Unión Hijos de Morgadanes Residentes en el Plata

Lugar:
Montevideo
Inicio:
1919
Fin:
1920
Periodicidade:
Irregular
Formato:
28 x 19 cm.
Extensión:
10 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación societaria editada como boletín de Unión Hijos de Morgadanes Residentes en el Plata, da que só saíron tres números.
Ilustracións:
Si