Repertorio da prensa da emigración galega

----

Unión Hijos de Morgadanes

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico bimensual

Lugar:
Montevideo
Inicio:
1989
Fin:
1989
Colaboración
Daniel Rodríguez; Joaquín Pérez; Domingo Gonzalez;
Comisión de prensa
Cr. Julián Alonso Couto; Estela Olaondo; IIsidro A. Záccara;
Xefatura de redacción
Isidro A. Záccara;
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5 x 20,5 cm.
Extensión:
12 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Imprenta Signos, Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación societaria da que só saíron 3 números. Informa do labor societario da entidade editora, con noticias de Galicia e da súa comarca. Tamén inclúe algúns artigos sobre a emigración galega, descricións xeográficas etc.
Ilustracións:
Abundantes, fotografias de actos e retratos sociais
Publicidade:
Equilibrada, aparecen anuncios de establecementos comerciais