Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano del Comité Autonomista Gallego de Montevideo

Lugar:
Montevideo
Inicio:
1934
Fin:
1935
Dirección
Constantino Sánchez Mosquera;
Administración
José Barrera;
Colaboración
Antonio Abelardo Rey; C. Santiso Girón; Honorato Dorado; J. Iglesias Rivadulla; J. Sal Lence; Narciso Correa; Pedro Campos Couceiro; Raimundo Vidal Pazos; Victorio; Xaime Vidal Rei; Antón Villar Ponte; Constantino Sánchez Mosquera; Félix Domingo Estrada; Gonzalo López Abente; Ramón Otero Pedrayo; Victoriano García Martí;
Periodicidade:
Quincenal, con algunhas irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
38 x 28 cm.
Extensión:
Variable, entre 12 e 24 páxinas
Redacción:
Soriano, 1606. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación política, na que se informa da actualidade española, adoptando unha postura conservadora e crítica coa liña do Partido Galeguista. Aparecen numerosos artigos de carácter cultural e de orientación nacionalista, que se complementan con informacións das actividades do propio Comité e doutras sociedades no Río da Prata.
Ilustracións:
Fotografías de personalidades, paisaxes de Galicia que complementan os artigos.
Publicidade:
Localizada principalmente nas páxinas finais, destacan os anuncios do café Tupi Namba.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1934: n.º 1-11
1935: n.º 12