Repertorio da prensa da emigración galega

----

Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
Inicio:
1991
Idioma:
Castelán
Formato:
26 x 19 cm.
Extensión:
42 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación da Casa de Galicia, na que se realiza un compendio das actividades realizadas pola institución, evolución do número de socios, servicios médicos, medios materiais, edificios etc.
Ilustracións:
Fotografías institucionais, dos edificios e servicios da entidade e gráficas nas que se reflicte a evolución da sociedade.
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1991: n.º 1
n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 12/1991