Repertorio da prensa da emigración galega

----

Suplemento Gallego de El Diario Español

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Suplemento Dominical

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
Inicio:
1979
Fin:
1982
Coordinación
Miguel Vázquez Valiño;
Colaboración
Cosme Barreiros; E. Ces Iglesias; Eduardo Ces Iglesias; J. A. Martín Aguado; Miguel Vázquez Valiño; Toni de Seárez; Xosé María Monterroso Devesa; Antón Crestar;
Sinatura de artigos reproducidos
Ramón Otero Pedrayo;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
29 x 19 cm. A partir do n.º 38: 37,5 x 29,5 cm.
Extensión:
Variable, a maioría dos números teñen 8 páxinas, pero pode achegarse ás 16. A partir do n.º 38: 4 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
En 1879 pola iniciativa de Manuel Magariños, emigrante galego, nace El Diario Español, que desde 1979 edita este suplemento dirixido á importante colectividade galega de Montevideo. Os seus contidos atenden á actualidade galega, ben a través de colaboracións de autores que abordan temas específicos, ben de artigos tomados da prensa galega. Tamén se recollen referencias das actividades das institucións de emigrantes, así como artigos en que se destaca a importancia dos galegos en Uruguai e a historia e a cultura galegas. Aparecen igualmente colaboracións literarias e páxinas de pasatempos.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1979: n.º 4, 7
1985: n.º 51, 60
1986: n.º 63