Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia ilustrada

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Científica, literaria, artística y humorística
A partir do n.º 4: Revista literaria

Lugar:
A Habana
Inicio:
1891
Dirección
J. Romero Hiáñez de Freyre;
Administración
Marcelino Vidales; Miguel A. Matamoros;
Colaboración
Andrés Aneiros Pazos; Carlos B. Figueredo; César de Madrid; Julio de la Cuesta; Ramón de Godoy;
Xefatura de redacción
Julio de la Cuesta;
Periodicidade:
Quincenal, sae os días 15 e 30 de cada mes
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán; o galego emprégase só en poesías
Redacción:
Chacón, 10. A Habana
Imprenta:
Tipografía de Manuel Romero R., A Habana. A Habana.
Contido:
Publica artigos sobre cuestións literarias e filosóficas, actividades das sociedades de emigrantes na illa de Cuba, noticias de Galicia, traballos de creación literaria etc.