Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Regional Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
A Habana
Inicio:
1892
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Semanario de breve andaina, voceiro dun grupo de asociados do Centro Gallego da Habana, críticos coa súa administración.