Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia Nueva

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
A Habana
Inicio:
1916
Fundación
Ramiro García;
Dirección
Eugenio Mañach;
Colaboración
Bernardo Rodríguez; Manuel Barral; Antonio Rey Soto; Basilio Álvarez; Francisca Herrera Garrido; Ramón Cabanillas;
Periodicidade:
Decenal
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación crítica coa xestión da Caixa de Aforros do Centro Gallego. Inclúe tamén artigos contra o caciquismo e diversas colaboracións literarias.