Repertorio da prensa da emigración galega

----

Juventud Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
A Habana
Inicio:
1905
Fin:
1905
Dirección
Pascual Aenlle García;
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación mencionada por Xosé Neira Vilas pero á que non tivo acceso.