Repertorio da prensa da emigración galega

----

La Gaita Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico para reir: publicado por una infinidad de bolos y gandules bajo la inspiración de el Doctor Triquitraque

Lugar:
A Habana
Inicio:
1872
Fin:
1872
Dirección
Miguel Blanco Herrero (Doctor Triquitraque);
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Periódico humorístico e satírico, do que descoñecemos os seus contidos. Xosé Neira Vilas indica que á parte do seu título, o director e escritores posiblemente sexan de orixe galega.