Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín de la Asamblea de Apoderados del Centro Gallego de La Habana

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
A Habana
Inicio:
1915
Periodicidade:
Irregular, pero habitualmente cuadrimestral
Idioma:
Castelán
Extensión:
Variable, entre 8 e 150 páxinas
Prezo:
Gratuíta para os socios
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación onde se recollen as actas e debates da Asemblea de Apoderados, máximo órgano directivo do Centro Gallego.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1960: 7 de outubro