Repertorio da prensa da emigración galega

----
Entidade editora:
Lugar:
A Habana
Inicio:
1914
Fin:
1914
Dirección
Ramón Cabanillas;
Idioma:
Castelán
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Boletín societario, de curta vida, onde se describen as actividades do Centro Gallego.