Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Cospeito

Lugar:
A Habana
Inicio:
1980
Dirección
Eliseo Cañí Sánchez;
Administración
Eliseo Fernández Villamil;
Xefatura de redacción
Luis Coloma Delgado;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación galega editada pola Sociedade de Cospeito, que é a única que se edita en Cuba no ano 1985, polo que ademais de describir as actividades da entidade, cobre outros aspectos de interese para a colectividade galega de Cuba.