Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
A Habana
Inicio:
1910
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación galega, citada por Neira Vilas pero á que non tivo acceso.