Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano de Afirmación y Defensa, al servicio de los intereses generales de la colonia gallega

Entidade editora:
Lugar:
A Habana
Época:
1ª época
Inicio:
1940
Fin:
1941
Dirección
Eladio Vázquez Ferro;
Administración
Andrés Durán;
Colaboración
Adrián Ponte; Juan Rodríguez Fuentes; Manuel Otero Cores; Ramón del Campo; Ramón Toubes;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe
Extensión:
Variable, 8 ou 9 páxina
Prezo:
5 cts.
Redacción:
Prado, 362, altos. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación dunha agrupación do Centro Gallego da Habana, que defende o labor realizado pola dirección do mesmo e descalifica as propostas dos outros partidos que concorren ás eleccións.
Ilustracións:
Fotografías dos membros da Agrupación editora.
Publicidade:
Non ten, aínda que presenta unha tarifa de anuncios.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1940: n.º 1
1941: n.º 7, 8