Repertorio da prensa da emigración galega

----

A Gaita Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Repinica muiñeiras, fandangos y-alboradas, unha vez ó mes

Lugar:
A Habana
Época:
2ª época
Inicio:
1889
Fin:
[1889]
Colaboración
Manuel Amor Meilán; Xavier Valcarce Ocampo; Eduardo Pondal; Enrique Labarta Pose; Manuel Curros Enríquez; Marcial Valladares; Xenaro Mariñas;
Idioma:
Galego
Formato:
28,5 x 20 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
O'Reilly, 9. A Habana.
Contido:
Edítase como suplemento de El Eco de Galicia. Contén colaboracións de carácter literario en prosa e verso e algunhas novas de actualidade.
Observacións:
2ª época da publicación do mesmo nome que se comezou a editarse en 1885
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1889: n.º 1-3