Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
A Habana
Inicio:
1886
Fundación
José Fontela Leal; Secundino Cores;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Revista fundada por José Fontela Leal e Secundino Cores.