Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
A Habana
Inicio:
1913
Dirección
Jesús Peynó;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación efémera dedicada a resaltar os valores diferenciais de Galicia.