Repertorio da prensa da emigración galega

----

Alma Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
A Habana
Inicio:
1910
Dirección
Antón Villar Ponte;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Revista mensual dirixida por Antón Villar Ponte, que tivo unha breve duración.