Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

De información, recreo, ciencia e instrucción

Lugar:
A Habana
Inicio:
1908
Dirección
Luís E. Rey;
Administración
Gerardo Iglesias; Juan María Chenard;
Colaboración
Abdón Rodríguez Santos; J. Salgado; Jesús Muruais; Pascual Aenlle; Roque de Barcia;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación que informa das noticias de Galicia e das actividades das Sociedades de instrución. Tamén aborda temas galegos (agrarismo, caciquismo, música, arte etc.) e inclúe colaboracións literarias.