Repertorio da prensa da emigración galega

----

Santos e Meigas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Semanal Ilustrada

Lugar:
A Habana
Inicio:
1908
Fundación
Ricardo Carballal;
Dirección artística
Pedro Madrigal;
Dirección
Ricardo Carballal;
Administración
Ricardo Carballal;
Colaboración
A. L. Baró; Aureliano J. Pereira; José Baña Pose; Pocapena; Prudencio Rovira; Emilia Pardo Bazán; Enrique Labarta Pose; Juan Barcia Caballero; Manuel Curros Enríquez; Roberto Blanco Torres;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, é destacable a presenza de numeros textos, en prosa e verso, escritos en galego
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada de carácter rexionalista, que exalta a Galicia, o seu idioma e os seus valores. A súa finalidade foi a defensa da lingua galega. Contén crónicas das actividades das institucións, novas de Galicia, colaboracións literarias etc. Conta con seccións como "Parnaso gallego", onde aparecen poemas escritos en galego; "Correo de Galicia", con información sobre o que acontece en Galicia; "Tijeretazos", pequenas notas costumistas etc.
Ilustracións:
Viñetas, caricaturas e algúnhas fotografías. Algunhas das ilustracións están asinadas por Massaguer.
Publicidade:
Na primeira e na última páxina aparecen numerosos anuncios de comercios de Cuba.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1908: n.º 1-6