Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Informativo

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Padroado da Cultura Galega de México

Lugar:
México, D. F.
Inicio:
1966
Idioma:
Galego
Formato:
33 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 e 5 páxinas
Redacción:
México. América
Imprenta:
México. América.
Contido:
Boletín político de orientación nacionalista, que reivindica a autodeterminación para Galicia e recolle as actividades que neste sentido se desenvolven na emigración.
Observacións:
A publicación preséntase en formato de follas fotocopiadas e grampadas
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1966: n.º 1
1967: n.º II, III