Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Gallego de Información

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
México, D. F.
Época:
1ª época
Inicio:
1940
Redacción:
México. América
Imprenta:
México. América.
Contido:
Publicación política editada en México pola Comisión Galega do Partido Comunista de España. De ideario antifascista e republicano de esquerdas, estaba moi vinculada coa colectividade galega exiliada no país azteca.
Relacionadas:
Loita. 1943 (Outra publicación antifascista e republicana de esquerdas do exilio galego en México.); Galicia [México]. 1943 (Outra publicación antifascista e republicana de esquerdas do exilio galego en México.);