Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
Lisboa
Inicio:
1881
Dirección
Gumersindo la Rosa;
Redacción:
Lisboa. Lisboa
Imprenta:
Lisboa. Lisboa.
Contido:
Publicación aparecida en setembro de 1881, editada e dirixida por Gumersindo La Rosa. É a primeira publicación galega, aínda que escrita en castelán, que se editou en Lisboa.