Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Voceiro

Lugar:
Basilea
Inicio:
1982
Colaboración
B. Rodríguez; F. Cuevillas; Manuel Fuentes; Perla Garcia; X. Domínguez; X. J. Méndez Ferrín; Xan da Fonte; Xosé Bouza; Antón Avilés de Taramancos;
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao;
Idioma:
Galego
Formato:
Pasquín. 21 x 14'5 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 20 páxinas
Redacción:
Basilea. Basilea-Cidade
Imprenta:
Basilea. Basilea-Cidade.
Contido:
Voceiro da Sociedade Galega Sementeira céntrase en difundir a actualidade de Galicia con reprodución de artigos de Méndez Ferrín, Manoel Fuentes etc. ou mesmo artigos da prensa galega. O número 5 está dedicado ás letras galegas e autores galegos e está subtitulado como "En defensa do noso idioma", destacando as figuras de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez e Castelao.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Na última páxina
Relacionadas:
Voceiro da S. G. Sementeira. [1ª época], (Publicación da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1985: n.º 5
1988: n.º 8