Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Zürich

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Zúrich
Redacción:
Zúrich. Zúrich
Imprenta:
Zúrich. Zúrich.
Contido:
Boletín informativo editado pola Sociedade Promoción da Cultura Galega de Zürich.