Repertorio da prensa da emigración galega

----

A Nosa Terra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín informativo do Centro Galego de Zug

Entidade editora:
Lugar:
Zug
Dirección
Pedro Hombre Pombo;
Periodicidade:
Semestral
Idioma:
Bilingüe (galego e castelán)
Formato:
Revista. 21 x 14'5 cm.
Extensión:
42 páxinas
Redacción:
Sumpfst, 21. Zug
Imprenta:
Zug. Zug.
Contido:
Pretende ofrecer aos galegos residentes en Zug información sobre as actividades do Centro Galego, e mantelos informados dos acordos da Xunta de Galicia a través de diferentes seccións, editorial, reportaxes e enderezos de interese.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: 1º semestre