Repertorio da prensa da emigración galega

----

Correo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

El periódico para los 600.000 hogares gallegos del Río de la Plata

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1965
Dirección
Perfecto López Romero. nº 1; Francisco Regueira. nº 120; Manuel Corbacho Monteagudo. nº 24;
Colaboración
Bernardo Souto; Castro Couso; Francisco Regueira; Ben-Cho-Shey; Carlos Casares; Celso Emilio Ferreiro; Daniel Cortezón; Darío Xohán Cabana; Emilio Pita; Isaac Díaz Pardo; Luis González Seara; Manuel Iglesias Corral; Manuel María; Moisés da Presa; Pura Vázquez Iglesias; Ramón Otero Pedrayo; Rodolfo Prada; Sebastián Martínez-Risco y Macías; Valentín Fernández; Víctor Luís Molinari; Xerardo Álvarez Gallego;
Periodicidade:
Irregular, nun comezo quincenal e posteriormente mensual
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
40 x 28 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Prezo:
Irregular, entre 20 $ e 200 $
Redacción:
José Bonifacio, 483. Bos Aires
Loria, 553. Bos Aires
Rivadavia, 3760. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta COTGAL, Rivadavia, 767. Bos Aires.
Contido:
Publicación de información xeral, na que merece unha especial atención a situación política española e galega, analizada desde unha óptica nacionalista. Tamén aborda as noticias da actualidade local, que aparecen recollidas por provincias. Igualmente informa da situación da colectividade e das actividades das asociacións, como o Centro Gallego e os centros provinciais ("Noticias de la Colectividad" ou "De nuestra Colectividad"). Destacan as diversas colaboracións de personalidades galegas sobre diferentes aspectos culturais. A publicación complétase con páxinas deportivas, para a muller, de ocio, colaboracións literarias, etc.
Ilustracións:
Escasas, fotografías sociais e de personalidades
Publicidade:
Anuncios comerciais, axencias de viaxes, hoteis, profesionais e empresas industriais
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: n.º 117, 118
1973: n.º 166
1976: n.º 203, 204, 209
1977: n.º 219-221