Repertorio da prensa da emigración galega

----

Umia y Lérez

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Sociedad Residentes del Ayuntamiento de Forcarey en el Plata Pro Cultura y Protección

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1923
Dirección
Manuel Pichel; Pedro Campos Couceiro;
Administración
F. Villaverde;
Colaboración
Alejandro Sux; Benito Veloso Prado; Fernando Leira; José Roberto Deprisco; Marcelino Domingo; Rogelio Rivero; Fortunato Cruces; Roberto Arlt;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
40 x 29 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 e 12 páxinas
Redacción:
Cochabamba, 4082. Bos Aires
Imprenta:
Bertini y Palma, Independencia, 1523. Bos Aires.
Contido:
Publicación editada polos Residentes del Ayuntamiento de Forcarey, que informa do seu labor societario. Na revista tamén destacan os artigos de carácter político sobre a situación galega, que teñen unha orientación republicana e autonomista. Ademais aparecen colaboracións literarias e artigos divulgativos. Por último, informa sobre a actualidade da comarca ("Noticias de Forcarey") e das novas sociais.
Ilustracións:
Escasas, aparecen só na portada e nos anuncios
Publicidade:
Avisos comerciais, bancos etc. A revista recomenda realizar a compra nos comercios que se anuncian
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1935: n.º 148