Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Oficial del Centro Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
El que persevera vence (aparece no n. 71 ata o n. 172)
Todo por Galicia y para Galicia (do n. 173 ata o último número que se publica)
Entidade editora:
Lugar:
Avellaneda
Inicio:
1903
Fin:
1930
Dirección
Abelardo Álvarez; Francisco Bárcena; H. Chantrero; A. Paredes Rey. nº 1;
Administración
José Otero Conde; Juan Neira; A. Paredes Rey. nº 1;
Colaboración
Alejandro Barreiro; Alejandro Miguens Parrado; Almafuerte; Avelino Rodríguez Elías; Avelino Veloso; B. Rodríguez; Ernesto Crespo; Francisco Grandmontagne; Francisco Mañach; Idilio Pajaro Nieves; Ignacio Ares de Parga; Ignacio Cruces; Joaquín Pesqueira; José Lesta Meis; José Novo Santos; José Ramón Lence; Luis Regueira; María de los Ángeles Vázquez; Miguel Revestido; Rafael de Arjonilla; Ramón Armada Teijeira; Ricardo Palma; Xan Cirolas; Antón Villar Ponte; Fortunato Cruces; Juan Rial; Leandro Carré Alvarellos; Manuel Castro López; Manuel Lugrís Freire; Ricardo Conde;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades, principalmente nos últimos números que abarcan varios meses. Dependendo dos anos sae o último día do mes, cada día 20 ou cada día15.
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
26 x 18 cm.
Extensión:
Xeralmente entre 8 e 32 páxinas, pero o habitual son 12 páxinas e a partir do número 44, 24 páxinas. En 1918 comeza a ter 16.
Prezo:
Gratuíto para os socios
Redacción:
Mitre (Avenida), 269. Avellaneda
Mitre (Avenida), 780. Avellaneda
Imprenta:
Establecimiento Gráfico J. Estrach, Humberto I, 966. Bos Aires.
Imprenta "La Voz del Comercio", Avellaneda. Avellaneda.
Imprenta El Progreso, Avellaneda. Avellaneda.
Contido:
Publicación societaria editada polo Centro Gallego de Avellaneda. Dedica a maior parte das súas páxinas a aspectos internos da institución, informando sobre os diferentes actos sociais e culturais organizados pola mesma (cursos, conferencias, romarías, festas etc.) e con notas sociais como "Sección Oficial", "Ecos sociales" ou artigos sobre os persoeiros vinculados coa entidade e coa colectividade galega asentada en Avellaneda. Na primeira páxina aparece a comisión directiva que leva a organización da sociedade e un editorial sobre os temas de interese dese momento. Tamén contén artigos que abordan temas culturais, aínda que son escasos e, en xeral, bastante intranscendentes, e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Moi escasas. Nalgunhas portadas reproduce unha alegoría da unidade hispano-americana e, posteriormente, a cruz de Santiago. No interior inclúe ocasionalmente fotografías institucionais e de sociedade.
Publicidade:
Abundante, anuncios de bancos, comercios, profesionais, industria artesanal, compañías de navegación. Existe unha sección de avisos para os asociados, na que abunda o pequeno comercio.
Relacionadas:
Breogán. (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.); Centro Gallego. (Editado pola mesma entidade); Terra, A. 1930 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.); Revista Oficial del Centro Gallego de Avellaneda. 1931 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1903: n.º 1-4
1904: n.º 5-16
1905: n.º 17, 19-29
1906: n.º 30-41
1907: n.º 42-53
1908: n.º 54-65
1909: n.º 66-77
1910: n.º 78-88
1911: n.º 89-100
1912: n.º 101-112
1913: n.º 113-124
1914: n.º 125-136
1915: n.º 137-148
1916: n.º 149-160
1917: n.º 161-172
1918: n.º 173-184
1919: n.º 185-196
1920: n.º 197-200
n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 1/9/1903
n. 2 1/10/1903
n. 3 1/11/1903
n. 4 1/12/1903
n. 5 1/1/1904
n. 6 1/2/1904
n. 7 1/3/1904
n. 8 1/4/1904
n. 9 1/5/1904
n. 10 1/6/1904
n. 11 1/7/1904
n. 12 1/8/1904
n. 13 1/8/1904
n. 14 1/10/1904
n. 15 1/11/1904
n. 16 1/12/1904
n. 17 1/1/1905
n. 19 1/3/1905
n. 20 20/3/1905
n. 21 20/4/1905
n. 22 20/5/1905
n. 23 20/6/1905
n. 24 20/7/1905
n. 25 20/8/1905
n. 26 20/9/1905
n. 27 20/10/1905
n. 28 20/11/1905
n. 29 10/12/1905
n. 30 10/1/1906
n. 31 10/2/1906
n. 32 10/3/1906
n. 33 10/4/1906
n. 34 10/5/1906
n. 35 10/6/1906
n. 36 10/7/1906
n. 37 10/8/1906
n. 38 10/9/1906
n. 39 10/10/1906
n. 40 10/11/1906
n. 41 10/12/1906
n. 42 25/1/1907
n. 43 28/2/1907
n. 44 28/3/1907
n. 45 30/4/1907
n. 46 30/5/1907
n. 47 30/6/1907
n. 48 30/7/1907
n. 49 30/8/1907
n. 50 30/9/1907
n. 51 31/10/1907
n. 52 30/11/1907
n. 53 31/12/1907
n. 54 31/1/1908
n. 55 29/2/1908
n. 56 31/3/1908
n. 57 30/4/1908
n. 58 31/5/1908
n. 59 30/6/1908
n. 60 31/7/1908
n. 61 31/8/1908
n. 62 30/9/1908
n. 63 31/10/1908
n. 64 30/11/1908
n. 65 31/12/1908
n. 66 31/1/1909
n. 67 28/2/1909
n. 68 31/3/1909
n. 69 30/4/1909
n. 70 31/5/1909
n. 71 30/6/1909
n. 72 31/7/1909
n. 73 31/8/1909
n. 74 30/9/1909
n. 75 31/10/1909
n. 76 30/11/1909
n. 77 31/12/1909
n. 78 31/1/1910
n. 79 28/2/1910
n. 80 31/3/1910
n. 81 15/5/1910
n. 82 15/6/1910
n. 83 15/7/1910
n. 84 15/8/1910
n. 85 15/9/1910
n. 86 15/10/1910
n. 87 15/11/1910
n. 88 15/12/1910
n. 89 15/1/1911
n. 90 15/2/1911
n. 91 15/3/1911
n. 92 15/4/1911
n. 93 15/5/1911
n. 94 15/6/1911
n. 95 15/7/1911
n. 96 15/8/1911
n. 97 15/9/1911
n. 98 15/10/1911
n. 99 15/11/1911
n. 100 15/12/1911
n. 101 15/1/1912
n. 102 15/2/1912
n. 103 15/3/1912
n. 104 15/4/1912
n. 105 15/5/1912
n. 106 15/6/1912
n. 107 15/7/1912
n. 108 15/8/1912
n. 109 15/9/1912
n. 110 15/10/1912
n. 111 15/11/1912
n. 112 15/12/1912
n. 113 15/1/1913
n. 114 15/2/1913
n. 115 15/3/1913
n. 116 15/4/1913
n. 117 15/5/1913
n. 118 15/6/1913
n. 119 15/7/1913
n. 120 15/8/1913
n. 121 15/9/1913
n. 122 15/10/1913
n. 123 15/11/1913
n. 124 20/12/1913
n. 125 15/1/1914
n. 126 15/2/1914
n. 127 15/3/1914
n. 128 15/4/1914
n. 129 15/5/1914
n. 130 15/6/1914
n. 131 15/7/1914
n. 132 15/8/1914
n. 133 15/9/1914
n. 134 15/10/1914
n. 135 15/11/1914
n. 136 15/12/1914
n. 137 15/1/1915
n. 138 15/2/1915
n. 139 15/3/1915
n. 140 15/4/1915
n. 141 15/5/1915
n. 142 15/6/1915
n. 143 15/7/1915
n. 144 15/8/1915
n. 145 15/9/1915
n. 146 15/10/1915
n. 147 15/11/1915
n. 148 15/12/1915
n. 149 15/1/1916
n. 150 15/2/1916
n. 151 15/3/1916
n. 152 15/4/1916
n. 153 15/5/1916
n. 154 15/6/1916
n. 155 15/7/1916
n. 156 15/8/1916
n. 157 15/9/1916
n. 158 15/10/1916
n. 159 15/11/1916
n. 160 15/12/1916
n. 161 15/1/1917
n. 162 15/2/1917
n. 163 15/3/1917
n. 164 15/4/1917
n. 165 15/5/1917
n. 166 15/6/1917
n. 167 15/7/1917
n. 168 15/8/1917
n. 169 15/9/1917
n. 170 15/10/1917
n. 171 15/11/1917
n. 172 15/12/1917
n. 173 15/1/1918
n. 174 15/2/1918
n. 175 15/3/1918
n. 176 15/4/1918
n. 177 15/5/1918
n. 178 15/6/1918
n. 179 15/7/1918
n. 180 15/8/1918
n. 181 15/9/1918
n. 182 15/10/1918
n. 183 15/11/1918
n. 184 15/12/1918
n. 185 15/1/1919
n. 186 15/2/1919
n. 187 15/3/1919
n. 188 15/4/1919
n. 189 15/5/1919
n. 190 15/6/1919
n. 191 15/7/1919
n. 192 8/1919
n. 193 9/1919
n. 194 10/1919
n. 195 11/1919
n. 196 12/1919
n. 197 1/1920
n. 198 15/2/1920
n. 199 15/4/1920
n. 200 15/5/1920