Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Publicación Oficial de la Sociedad Hijos del Partido de Carballino: Revista Oficial

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1931
Colaboración
Alicio Pérez; Ángel Suárez; E. Blanco Pérez; Francisco L. Bernárdez; J. Bal y Gay; Julio Dantas; O. Alonso Campos; Quintanilla; Castelao; Francisco Añón; Manuel Blanco; Salvador Cabeza de León;
Comisión de prensa
J. González Francisco; José Blanco; José Estévez; Maximino Pérez; Modesto García;
Ilustración
Castelao; Carlos Maside;
Sinatura de artigos reproducidos
Eduardo Pondal; Luís Amado Carballo; Rosalía de Castro;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 44 e 72 páxinas
Redacción:
Alsina, 2183. Bos Aires
Belgrano, 2159. Bos Aires
Imprenta:
Suevia, Cevallos, 1027. Bos Aires.
Talleres Gráficos América, Centenario, 518. Bos Aires.
Tipografía VIRS, Gascón, 329-333. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que achega aos seus integrantes a información sobre a mesma (estatutos, memorias anuais, proxectos, descrición de actividades, notas sociais etc.), así como diferentes chamamentos a colaborar coa mesma e a prol da unidade das sociedades do distrito. Contén importantes colaboracións literarias e inclúe numerosas noticias e artigos sobre Galicia, particularmente sobre a comarca do Carballiño
Observacións:
En 1993 foi editado o n.º 6 desta publicación, con motivo do 75 aniversario da institución, encargándose da súa coordinación Manuel Conde González e Gloria Gayoso
Ilustracións:
Localizadas preferentemente nas páxinas centrais. Fotografías e viñetas, con vistas de Galicia e O Carballiño, de sociedade e unha "galeria infantil", debuxos de Castelao e Maside etc.
Publicidade:
Anuncios comerciais (restaurantes, almacéns, cafés, imprentas etc.), bancos, pequena industria, productos de consumo, profesionais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1932: n.º 2
Nova etapa:
1993: n.º 6
n. 2

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 2 11/1932