Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano de la Sociedad Agraria y Cultural Hijos del Partido de Corcubión
Órgano de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión
N.º 66-74: Revista cultural e informativa de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión
N.º 118-161: Órgano y propiedad de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión
N.º 172: Publicación de la Asociación Benéfica, Cultural del Partido de Corcubión
A partir do n.º 185: Revista de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión

Lema:
Alborada tiene como único lema defender, en todo momento, los intereses de nuestra comarca, despertando la apatía y haciendo labor educativa.
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1925
Dirección
A. Díaz Novo. nº 118; Gervasio Paz Lestón. nº 172; Manuel Conde González. nº 185 en adiante; A. Díaz Novo. nº 30-42; M. González. nº 59-74;
Colaboración
A. Zapata García; C. Arze; Campos Núñez; J. M. Martínez Bargiela; Xesús Bal y Gay; Florencio Delgado Gurriarán; Francisca Herrera Garrido; Luís Amado Carballo; Ramón Otero Pedrayo; Rodolfo Alonso Ramos;
Corresponsalía
E. V. Luis Lamela García; I. Cabrinetty; M. Suárez Noya; Xaquín da Faneca;
Xefatura de redacción
Manuel Conde González. nº 185 en adiante;
Periodicidade:
Mensual, trimestral, semestral e anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, en galego só aparecen algunhas colaboracións literarias
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 24 e 70 páxinas, con algúns números extraordinarios de máis de cen páxinas
Prezo:
No n.º 42 a publicación está reservada para socios; a partir dese número véndese aos non asociados: n.º solto: 1,50$; 3 meses: 3,60$; 6 meses: 7,40$; 1 ano: 14$
Redacción:
Venezuela, 2164. Bos Aires
Defensa, 365. Bos Aires
Callao, 230. Bos Aires
Venezuela, 1580. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1180. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta Suevia, Cevallos, 1027. Bos Aires.
Imprenta Gonçalvez, 17 de Octubre (Avenida), 3968. Bos Aires.
Imprenta Los Celtas, Piedras, 1835. Bos Aires.
Ruiz Hnos., Venezuela. Bos Aires.
Franzani y Espejo, Dorrego, 936-40. Bos Aires.
A. Pedemonte, Cochabamba, 667. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que concede unha grande importancia ás noticias referidas á entidade editora (asembleas, actividades realizadas en Arxentina e Galicia, nómina de socios ingresados, noticias sociais, necrolóxicas, etc.) e da comarca de orixe. Compleméntase a publicación con artigos de temática variada (hispanoamericanismo, emigración, notas históricas e sociais da comarca, actualidade arxentina, etc.), colaboracións literarias, artigos divulgativos e pasatempos.
Observacións:
O n.º 185 sae en decembro de 1990 cunha periodicidade anual, despois de interromper a súa publicación durante 11 anos
Ilustracións:
Abundantes. Aparecen preferentemente imaxes de actos sociais, fotografías de Galicia e de personalidades galegas, etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios comerciais, bancos galegos, algúns radicados en Corcubión (Banco Perfecto Castro, Banco Manuel Miñones), venda de libros, etc.
Relacionadas:
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1925: n.º 1-5
1926: n.º 6-17
1927: n.º 18-29
1928: n.º 30-41
1929: n.º 42-53
1930: n.º 54-59
1931: n.º 60-68
1932: n.º 69-73
1933: n.º 74-78
1934: n.º 79-83
1935: n.º 84-88
1936: n.º 89-93
1937: n.º 94-98
1942: n.º 118
1944: n.º 123-125
1945: n.º 126-129
1946: n.º 130-133
1947: n.º 134-137
1948: n.º 138-140
1949: n.º 141-144
1950: n.º 145-147
1951: n.º 148-152
1952: n.º 153-155
1953: n.º 156-158
1954: n.º 159-161
1955: n.º 162
1957: n.º 167
1958: n.º 168
1960: n.º 169
1961: n.º 170
1963: n.º 172
1964: n.º 173
1972: n.º 177
1990: n.º extraordinario 68 aniversario
1991: n.º extraordinario 69 aniversario
1993: n.º 187
1997: n.º extraordinario 75 aniversario
2002: n.º 189 (80 aniversario)
2008: n.º 190
2009: n.º 191
2010: n.º 192
2011: n.º 193
2013: n.º 194
2016: n.º 195
n. 118

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 118 12/1942
n. 128 9/1945
n. 131 6/1946
n. 134 3/1947
n. 141 4/1949
n. 143 10/1949
n. 144 1/1950
n. 145 4/1950
n. 146 7/1950
n. 147 10/1950
n. 148 1/1951
n. 149 4/1951
n. 150 7/1951
n. 154 9/1952
n. 156 5/1953
n. 160 7/1954
n. 161 12/1954
n. 162 4/1955
n. 167 12/1957
n. 168 12/1958
n. 169 3/1960
n. 170 3/1961
n. 172 3/1963
n. 173 3/1964
n. 177 4/1972