Repertorio da prensa da emigración galega

----

Opinión Galeguista

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Páxina da Organización Nazonalista Repubricana Galega de Bos Aires

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1934
Dirección
Xosé Barreiro Romero. nº 5 en adiante;
Administración
Xosé María Domínguez. nº 5 en adiante;
Colaboración
Lino Pérez; Victoriano Martínez Baqueiro; Rodolfo Prada;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Extensión:
Xeralmente 4 páxinas, agás o primeiro número que ten 2
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación de carácter político editada pola delegación do Partido Galeguista en Bos Aires. A súa finalidade é a difusión das ideas nacionalistas no seo da colectividade porteña, e informar sobre as actividades organizadas polos galeguistas, tanto en Galicia como na emigración. A maior parte dos artigos versan sobre os postulados do nacionalismo galego e a defensa do proxecto político do Partido Galeguista
Observacións:
Case ningún artigo está asinado
Ilustracións:
Moi escasas, algún retrato e viñeta
Publicidade:
Escasa, constiutuída por anuncios de establecementos comerciais, bancos e do Partido Galeguista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1934: n.º 2, 3
1935: n.º 4-10