Repertorio da prensa da emigración galega

----

Mundo Gallego [1980]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico del Centro Galicia de Buenos Aires

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1980
Dirección
Avelino García Melle; Manuel Caramelo Gómez; Oscar Gañete Blasco;
Vicepresidencia
Jesús Varela Sánchez. nº 6;
Presidencia
Manuel Caramelo Gómez. nº 6;
Prosecretaría
Alicia Casais de Corme. nº 6;
Secretaría de actas
Graciela Pereira. nº 6;
Secretaría
José B. Díaz saavedra. nº 6;
Vogalía
Antonio Pérez Lobato. nº 6; Carlos Caramelo Díaz. nº 6; Ignacio Vázquez Maza. nº 6;
Colaboración
Abelardo Lago; Adriana Viturro; Amparo Díaz de Córdoba; Camilo Castro; Carlos Penelas; Carmen Graña Barreiro; Gumersindo Sobrado; Horacio Vázquez; Hugo Rodino Lalín; Humberto Souto; Ignacio Vázquez Maza; J. Varela Sánchez; M. Roldán Varela; María Ángeles Iglesias Conde; María Teresa Bouzas Ojeda; Marisol Pérez García; Silvina Andini; Bieito Cupeiro; Ricardo Flores;
Corresponsalía
María Esther Martínez Eiras, Galicia;
Prosecretaría de actas
Mabel Couselo. nº 6;
Periodicidade:
Trimestral, con irregularidades. Entre 1997-2001 bimensual
Idioma:
Bilingüe, con gran predominio do castelán
Formato:
40 x 29 cm. 1997-2001: 39'5 x 29 cm.
Extensión:
Irregular, entre 8 e 32 páxinas
Redacción:
Belgrano, 1841. Bos Aires
Bartolomé Mitre, 2538. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Alemán, 25 de Mayo, 1626. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria editada polo Centro Galicia, entidade na que se fusionan os catro centros provinciais anteriormente existentes en Bos Aires. A maior parte dos contidos informan das actividades realizadas pola institución e as súas diferentes comisións (deportes, festas, obras etc.), así como da programación da galería de arte (exposicións). Tamén inclúe novas sociais e informacións da colectividade, destacando a celebración dos grandes eventos como as Xornadas Patrióticas Galegas, e de Galicia, coa sección "Desde Galicia" escrita por Luis Moskowich e a reprodución de novas recollidas da prensa galega. Complétase con diversas colaboracións literarias, informacións para emigrantes e artigos sobre Galicia de temática cultural, histórica, xeográfica etc.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, das instalacións, de personalidades destacadas do Centro, así como das diferentes comisións e outras que complementan graficamente os artigos
Publicidade:
Moi abundante e variada, aparecen avisos comerciais moi diversos, de axencias de viaxes, bancos, profesionais, produtos de consumo, etc.
Relacionadas:
Centro Galicia de Buenos Aires. 2004 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1980: n.º 1, 2
1981: n.º 3-8
1982: n.º 9-12
1983: n.º 13-17
1984: n.º 18-22
1985: n.º 23-27
1986: n.º 28-32
1987: n.º 33-37
1988: n.º 38-42
1989: n.º 43-45
1990: n.º 46-49
1991: n.º 50-53
1992: n.º 54-58
1993: n.º 59-61
1994: n.º 62-64
1995: n.º 66-69
1996: n.º 70-73
1997: n.º 74-78
1998: n.º 79-83
1999: n.º 84-88
2000: n.º 89-93
2001: n.º 94-98
2002: n.º 99-102
2003: n.º 103-105
2004: n.º 109
2005: n.º 111