Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires
Publicación del Centro Lucense de Buenos Aires
Vocero del Centro Lucense de Buenos Aires
Órgano del Centro Lucense

Lema:
La unión por la grandeza
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1943
Dirección
Abelardo Lago; Alfonso Díaz Trigo; Antonio S. Fernández; Avelino Díaz; Francisco Fernández; Indalecio Álvarez; José B. Díaz Saavedra; Julio Fernández;
Administración
Francisco Fernández; Indalecio Álvarez; José Perea; Antonio Fernández López;
Axente comercial
José Núñez Fernández;
Colaboración
Abelardo Lago; Carmen Ramudo; Castro Couso; F. Engroba; Fiz A. Fernández; Ignacio Vázquez Maza; José Cobelo; José Pérez; José Ramiro Vázquez; Juan C. Fernández; Juan Vicente Viquera; Lino Arias; M. D. Varela Buxán; M. García Barros; Marcelino Lastra; Roberto C. López; Castelao; Antón Alonso Ríos; Daniel Cortezón; Francisco Fernández del Riego; Manuel María; Pura Vázquez Iglesias; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Suárez Picallo; Sebastián Martínez-Risco y Macías; Víctor Luís Molinari; Xesús Alonso Montero;
Secretaría de redacción
Julio Fernández; Manuel Díaz;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades. Algún número é bimensual
Idioma:
Predominio do castelán, con algúns artigos en galego
Formato:
41 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
Alsina, 3081. Bos Aires
Belgrano, 1841. Bos Aires
Garay, 1856. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Voceiro societario, editado para informar das actividades sociais e culturais realizadas pola entidade editora e doutros asuntos do seu interese (datos das comisións directivas, ingreso de socios, memorias sociais, balances económicos, etc.). Tamén contén noticias da colectividade emigrada en xeral, da actualidade galega, principalmente lucense, e artigos que abordan diversos temas xeográficos, históricos e culturais da súa provincia de referencia
Ilustracións:
Fotografías de actos organizados polo Centro, de instalacións de sociedade, evocadoras de Galicia, de personalidades etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios de establecementos comerciais (agrupados nos primeiros números no epígrafe "Comerciantes lucenses"), axencias de viaxes, profesionais, bancos, actos societarios etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1943: n.º 1-8
1944: n.º 9-20
1945: n.º 21-31
1946: n.º 32-43
1947: n.º 44-54
1948: n.º 55-66
1949: n.º 67-78
1950: n.º 79-90
1951: n.º 91-102
1952: n.º 103-114
1953: n.º 115-126
1954: n.º 127-138
1955: n.º 139-150
1956: n.º 151-162
1957: n.º 163-174
1958: n.º 175-186
1959: n.º 187-198
1960: n.º 199-210
1961: n.º 211-221
1962: n.º 222, 224-231, 233
1963: n.º 234-245
1964: n.º 246-257
1965: n.º 258-269
1966: n.º 270-281
1967: n.º 282-293
1968: n.º 294-300