Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
Revista del Hospital Gallego

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1934
Dirección
Ramón D. Villar;
Colaboración
A. Capdevila; A. Zapata García; J. Caamaño Bournacell; Leandro Pita Romero; Varela Buján; Carlos Maside; César Alvajar; Eduardo Blanco Amor; Florencio Delgado Gurriarán; Francisco Fernández del Riego; Manuel María; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Rey Baltar; Ramón Villar Ponte; Ricardo Carballo Calero; Valentín Paz-Andrade; Xavier Bóveda; Xesús Ferro Couselo;
Periodicidade:
Mensual, con numerosas irregularidades, aparecen números dobres e triples
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, pero inclúe numerosas colaboracións en galego
Formato:
28,5 x 19,5 cm
Extensión:
Moi variable, entre 28 e 100 páxinas
Redacción:
Belgrano, 3141. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación societaria aborda basicamente temas de interese para os asociados (novas autoridades, servizos facultativos, memorias sociais, programa de actos, movemento de socios etc.), ademais de contar con algúns artigos culturais e divulgativos. Con motivo do Día de Galicia editan números extraordinarios, nos que colaboran numerosos intelectuais galegos con artigos sobre a cultura e a historia de Galicia, as relacións hispano-arxentinas e traballos de creación literaria
Observacións:
A maior parte dos números consultados son extraordinarios en conmemoración do Día de Galicia, que abarcan 3 números da publicación
Ilustracións:
Fotografías que ilustran os artigos, de colaboradores da revista, evocadoras de Galicia e algunha reprodución artística.
Publicidade:
Moi numerosa e localizada nas páxinas finais da publicación. Comprende avisos comerciais variados, productos como tabaco, cafés, compañías e axencias de navegación, bancos, guía de profesionais médicos, confección, bares e restaurantes etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1951: n.º 207-208, 213
1953: n.º 236-237