Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista Oficial del Centro Gallego de Avellaneda

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Ata n.º 270: Todo por Galicia y para Galicia
Entidade editora:
Lugar:
Avellaneda
Inicio:
1931
Dirección
Juan M. Sosa. nº 255-271; Ernesto Crespo. nº 276-285; José Rulio Real. nº 290-294;
Colaboración
Antonio R. de Fraga; Avelino Rodríguez Elías; B. Alonso; E. Correa Calderón; J. Sola; Joaquín Pesqueira; Lisardo R. Barreiro; Luis Antón del Olmet; Castelao; Antonio Noriega Varela; Ben-Cho-Shey; Uxío Carré Aldao; Gonzalo López Abente; Ken Keirades; Marcelo Macías y García; Ramón Cabanillas; Ramón Otero Pedrayo; Victoriano García Martí;
Periodicidade:
Mensual, aínda que ás veces aparecen dous números na mesma entrega
Idioma:
Castelán, con bastantes textos literarios en galego
Formato:
26 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 36 páxinas
Tiraxe:
8.000 exemplares
Redacción:
Mitre (Avenida), 780. Avellaneda
Imprenta:
Imprenta Cnel. García, Mitre (Avenida), 1224. Avellaneda.
Imprenta Vlanovsky, Avellaneda. Avellaneda.
Contido:
Publicación societaria, que pretende servir de vehículo de comunicación entre a mesma e os seus asociados. A maior parte dos artigos abordan asuntos internos da entidade editora e diferentes notas sociais. O resto dos contidos son traballos recordatorios de Galicia e colaboracións literarias, que nos últimos números aparecen asinados por autores recoñecidos. En outubro e xullo edita números extraordinarios dedicados ao Día da Raza e de Galicia respectivamente, nos que presta unha maior atención aos temas galegos e ás relacións hispanoamericanas.
Observacións:
Non anos 40 cambia de nome, pasando a denominarse "Breogán: Revista del Centro Gallego de Avellaneda"
Ilustracións:
Fotografías sociais e de paisaxes galegas e algúns debuxos-litografías. Nos números extraordinarios as páxinas centrais son de mellor calidade, e teñen unha grande cantidade de ilustracións.
Publicidade:
Contén propaganda de numerosos establecementos comerciais, bancos, compañías de navegación, profesionais etc.
Relacionadas:
Breogán. (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.); Boletín Oficial del Centro Gallego. 1903 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.); Terra, A. 1930 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.);