Repertorio da prensa da emigración galega

----

Acción Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Suplemento de Bahía Blanca: Revista mensual de "Casa de Galicia" - Filial

Lugar:
Bahía Blanca
Inicio:
1923
Colaboración
Casto R. Paseiro; Cayo Tejero; Eusebio Rodríguez; Excelsior; José Rey González; María L. Antúnez; Pedro Cabanas; Ricardo García Audinis; Rogelio Moleón; Luis Varela; Ramón Cabanillas;
Sinatura de artigos reproducidos
Manuel Curros Enríquez;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 32 páxinas.
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Colón, 194. Bahía Blanca
Imprenta:
Imprenta Lende, Díez y Cª, Bahía Blanca. Bahía Blanca.
Contido:
Suplemento de Acción Gallega editado pola filial da Casa de Galicia en Bahía Blanca. Realiza unha descrición das actividades da mesma e das novas sociais nas seccións "Sociales" e "Información Social". Tamén inclúe algunhas colaboracións literarias e artigos sobre Galicia, España e as relacións hispanoamericanas.
Ilustracións:
Escasas, ademais da portada aparece algunha fotografía de carácter social e vistas de Galicia e Arxentina.
Publicidade:
Moi abundante, principalmente aparecen anuncios de establecementos comerciais, profesionais, bancos e produtos de consumo.
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (A sociedade editora, Casa de Galicia de Bahía Blanca, é unha delegación da casa matriz creada en Bos Aires por iso se vincula. Teñen ademais a mesma cabeceira.);