Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Oficial de la Sociedad Nueva Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Por Galicia y para España
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1929
Dirección
Antonio Losada. nº 1-14; R. Veiga. nº 18-23; Manuel Prieto. nº 26-28;
Colaboración
A. Bernárdez; A. García Ramos; B. Calderón; Cayetano T. Guerra; Eugenio Morales; F. Salgado; Herminia Fariña; Joaquín Pesqueira; Luis Taboada; Manuel Mato Vizoso; Manuel R. Posse; R. Veiga González; Antonio Noriega Varela; Fortunato Cruces; Valentín Paz-Andrade;
Comisión de prensa
Arsenio Sáenz. nº 1-14; Cayetano T. Guerra. nº 1-14; Pedro Pena. nº 1-14; Antonio Losada. nº 15; Cayetano T. Guerra. nº 15; Emilio Soler. nº 15; Pedro Pena. nº 15; Antonio Losada. nº 18-21; Emilio Soler. nº 18-21; Pedro Pena. nº 18-21; Antonio Losada. nº 22-23; Emilio Monelos. nº 22-23; Ovén Taboada. nº 22-23; Antonio Losada. nº 26-28; Claudino Pita. nº 26-28; Emilio Monelos. nº 26-28;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, en galego só aparecen algunhas colaboracións literarias
Formato:
26,5 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 24 páxinas, pero algún número extraordinario chega ás 44 páxinas
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
San Martín, 474. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos VIRS, Gascón, 329-333. Bos Aires.
J. García y Cª, Herrera, 1939. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, na que as noticias referidas ás actividades e o labor da institución ocupan un lugar preeminente, con informacións sobre a historia da mesma, chamamentos aos socios, acordos da Comisión directiva, descricións de festas e notas sociais. O resto da revista contén artigos sobre a situación social, económica e cultural de Galicia, coa colaboración de intelectuais galeguistas, e noticias breves sobre a mesma recollidas na sección "Noticiario". Por último, cabe citar as seccións recreativas para asociados, páxinas de pasatempos e colaboracións literarias.
Observacións:
O título da publicación sofre diversas modificacións: Ata o N.º 14: Boletín Oficial de Nueva Casa de Galicia Dos n.º 15-23: Revista de la Nueva Casa de Galicia A pesar do carácter mensual da publicación, algunhas veces edítanse varios números xuntos (por exemplo os n.º 26-28 nun mesmo exemplar)
Ilustracións:
Fotografías institucionais, de Galicia e dos seus costumes, e sociais, principalmente de nenos
Publicidade:
Avisos comerciais, de bancos etc.
Relacionadas:
Dolmen. 1929 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Nueva Casa de Galicia de Bos Aires, mais con distinta cabeceira.); Revista de la Nueva Casa de Galicia. 1930 (Outra publicación, con distinta cabeceira, que foi voceiro da Nueva Casa de Galicia de Bos Aires.);