Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín de la Unión Hispano Americana Valle Miñor

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Unión Hispano-Americana Pro-Valle Miñor. Publicación Mensual

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1909
Dirección
Hipólito G. de Andoin; Ignacio Ares de Parga; J. A. Basanta y Vela; J. Alonso Fernández; J. López Riesco; Pablo B. Nasino; Vicente Micucci; Luciano Rodríguez Gómez;
Administración
F. Cano Rivas; J. Loureiro; José María Núñez;
Colaboración
Eladio Ferreiro y Otero; Gerado Álvarez Limeses; Hipólito G. de Andoín; Ignacio Ares de Parga; Jaime Solá; Joaquín V. González; José Otero Abelleira; José S. Basanta; Julio Dávila; Julio de la Cuesta; Lisardo R. Barreiro; Luis Antón del Olmet; Manuel Fernández Álvarez; Manuel Lago; María Mercedes de la Vega; Pablo B. Nasino; R. Fernández Mata; Rafael Barret; Rafael María de Labra; Ribas Montenegro; Antonio Couceiro Freijomil; Basilio Álvarez; Gumersindo Busto; Leandro Carré Alvarellos; Luciano Rodríguez Gómez; Ken Keirades; Manuel Lustres Rivas; Prudencio Canitrot; Victoriano Taibo;
Periodicidade:
Mensual, con pequenas irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predomio do castelán
Formato:
25 x 18 cm. 27 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 12 e 36
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Godoy Cruz, 2200. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1373. Bos Aires
Maypú, 17. Bos Aires
Rivadavia, 3845. Bos Aires
Imprenta:
La Iberia, San José, 360. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria editada pola Unión Hispanoamericana pro Valle Miñor, que informa das novas da entidade e da súa sección uruguaia aos seus integrantes (memorias anuais, balances económicos, movemento de caixa, novos socios, regulamentos, acordos da comisión directiva etc.). Tamén inclúe información sobre o labor realizado pola Sociedade en Galicia, especialmente nas escolas (regulamentos, crónicas escolares, relación de alumnos, inventarios de material, actividades, informes, etc.). Por último, abundan as colaboracións e artigos divulgativos e de temática variada, destacando os referidas ao ámbito pedagóxico, á agricultura, historia de Galicia, etc.
Observacións:
A revista sofre lixeiras modificacións no título, así no n.º 37 figura como: Boletín de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor; no n.º 110 aparece como: Boletín Oficial de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor e nos últimos números aparece como: Revista Hispano Americana: Órgano de la Unión H. A. Valle Miñor
Ilustracións:
Fotografías institucionais e de sociedade, vistas das escolas, da comarca e de paisaxes galegas, retratos de personalidades, etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios de produtos de consumo (viños, tabaco etc.), establecementos comerciais, profesionais, bancos, compañías de navegación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 41