Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de la Asociación Argentina de Hijos de Gallegos

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1961
Fin:
1963
Dirección
Perfecto López Romero; Antonio Pérez Prado;
Colaboración
P. Leirado; Perfecto López Romero; Antonio Pérez Prado; Basilio Losada; Domingo García-Sabell; Francisco Fernández del Riego; Ramón Piñeiro; Ricardo Palmás;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, aínda que hai un incremento na utilización do galego nos últimos números
Formato:
26 x 18 cm
Extensión:
8 páxinas
Financiamento:
No n.º 1 indican que a publicación foi custeada por diversos particulares
Redacción:
Sarandí, 847. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria de carácter cultural na que se reivindica a cultura galega en Arxentina, e denuncia a súa situación na Península. Informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos etc. Na sección "Fenestra de Alén Mar" hai unha descrición das actividades culturais realizadas no Río da Prata, especialmente as promocionadas pola asociación editora. En "Libros recibidos" e "Mirador bibliográfico gallego" informan sobre a produción litereria galega
Ilustracións:
Escasas. Aparecen algunhas viñetas e debuxos que complementan os artigos
Publicidade:
Escasa. Anuncios do Banco de Galicia, editoriais galegas e de empresas de automóbiles
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1961: n.º 1
1962: n.º 2
1963: n.º 3, 4